ja katka

Čremošniansky tunel a iné skvosty železničnej trate Banská Bystrica – Horná Štubňa

Konečne píšem článok o železničnej trati, ktorá je mojou srdcovkou. O trati, kde vlakom míňate jeden tunel za druhým a kde cestujete v zajatí zelených stromov. O trati, ktorá bola v čase výstavby najnákladnejšou z dovtedy postavených stavieb. O trati, po ktorej cestujem veľmi rada.

Je to trať Banská Bystrica – Horná Štubňa, ktorá spája Horehronie a Turiec. Takže tento článok môže byť aj ako pozvánka na výlet z Banskej Bystrice do Aqua parku v Turčianskych Tepliciach – samozrejme vlakom.

Prečo práve trať Banská Bystrica – Horná Štubňa

Teraz si poviete, že čo je už len na tejto trati zaujímavé? Veď vlaky po Slovensku jazdia krásnou prírodou aj v iných častiach, tak prečo práve táto trať? Pre mňa je proste táto trať výnimočná.

Prečo?

Možno je to preto, že na tejto trati slúžil môj ocko ako výpravca. Na stanici Uľanka. Aj tam aj s maminou bývali. O Uľanke sa u nás rozprávalo na každom rodinnom stretnutí. Ujovia, tety, sesternice a bratranci tu trávili prázdniny. Vždy, keď som počúvala ich zážitky ľutovala som, že som nebola na svete a nemohla som tú prázdninovú atmosféru zažiť.

Toto je atmosféra prázdnin v Uľanke, na ktorú sa u nás pri rodinných stretnutiach spomína

Možno preto, že niekedy v spomienkach po trati cestujem ako dieťa a počítam spolu s ocinom tunely. Spomienka na spoločné počítanie mi v mysli sprítomní ocka, ktorého som mala rada. To počítanie ma drží doteraz.Nech tadiaľ cestujem s kýmkoľvek, každému odporúčam počítať tunely. Ale málokto to vydrží a dopracuje sa k správnemu výsledku.

Možno preto, že vždy, keď som sa vracala domov odkiaľkoľvek a sedela som vo vlaku, keď za Hornou Štubňou vlak začal stúpať pomedzi listnaté a ihličnaté stromy som cítila, že som doma. Pokiaľ to počasie dovolilo, otvorila som si okno na chodbe vozňa a celú cestu som v ňom stála. Kochala som sa prírodou a vdychovala som vôňu lesa. Poznala som už všetky železničné stanice, počet tunelov medzi nimi. S každou prejdenou stanicou som sa približovala viac a viac k domovu. To bol úžasný pocit a mám ho v sebe doteraz, keď sa po tejto trati vraciam domov.

Moja hrdosť slovenská aj železničiarska

Článok píšem aj preto, že mnoho ľudí na Slovensku ani nevie, aký technický skvost máme. Ľudia cestujú cez tunely v Alpách, rozprávajú o tom ako o niečom výnimočnom, no naše tunely a ich jedinečnosť nepoznajú.

A posledný dôvod, prečo o tejto trati píšem je ten, že v septembri jeden deň patrí železničiarom. Je to 27.9., kedy si pripomíname Medzinárodný deň železničiarov. Môj starký bol železničiar, môj ocko bol železničiar a dlho som si myslela, že aj ja pôjdem v ich šľapajách. Pre mňa bol priam fascinujúci pocit sedieť pri dopravnej stanici na “peróne” a pozerať sa, ako odchádzajú a prichádzajú vlaky. Pozerať sa na rušňovodičov, ako nastupujú do rušňa, čistia na ňom sklá a pripravujú sa na cestu. Áno, železnica poznačila celý môj život. Keby nebolo vlakov, nebola by som ani ja – moji rodičia sa spoznali na železničnej stanici.

Jeden tunel za druhým, koľko ich na trati vlastne je?

Na Slovensku je 76 železničných tunelov, ktoré majú celkovú dĺžku 43, 375 km. Trať medzi Banskou Bystricou a Hornou Štubňou je jednokoľajová a neelektrifikovaná. Je dlhá 40,956 km a vedie úpätím Veľkej Fatry. Je to krasové územie a tak výstavba trate bola naozaj náročná. Pôvodne plánovaných 14 tunelov sa kvôli náročnosti terénu počas výstavby zvýšilo na 22, ktoré môžete napočítať dodnes.

Nájdete tu tunely krátke, aj dlhé, rovné aj zakrivené, dokonca aj najdlhší tunel na Slovensku na jednokoľajovej trati. Je to Čremošniansky tunel, ktorý je smerom od Banskej Bystrice posledný, t.j. dvadsiaty druhý. Má dĺžku  4, 698 km a bol razený z dvoch strán. Práce na jeho razení boli naplánované a realizované naozaj kvalitne, pri prerazení boli zistené len malé odchýlky.

Čremošniansky tunel

Ale tunely neboli jediné stavby, ktoré sa na trati stavali. Bolo potrebné realizovať oporné a zárubné múry, priekopy a odvodňovacie zariadenia, preloženie ciest, mosty a priepusty, viadukty, železničné stanice a samozrejme, nešlo by to bez zemných prác obrovských objemov. Proste v rokoch 1936 – 1940 vzniklo na Slovensku impozantné technické dielo, ktoré si zaslúži pozornosť.

Cestovať z Banskej Bystrice do Turčianskych Teplíc sa dá nielen vlakom ale aj autom. Horský prechod Šturec je známy aj náročný. Nikdy som si nevedela predstaviť previazanosť cesty a železničnej trate. Až pri písaní tohto článku ma napadlo, pozrieť si trať na satelitnej mape. V horskom teréne som veru medzi stromami rozoznala trať len pri najväčšom priblížení. Preto sa celá trať nedá ani zobraziť.  Ale urobila som pár fotiek z tejto mapy, kde je vidieť zaujímavé úseky trate.

Zaujímavosti z výstavby trate

Nedá sa popísať všetko, čo je o trati napísané v dokumente: Hlavná železnica Banská Bystrica – Dolná Štubňa z roku 1940. Tento dokument bol pre mňa románom a technickou dokumentáciou zároveň. Vybrala som len zaujímavosti, ktoré na nete asi nenájdete.

 • Celá trať bola postavená za 4 roky. Jej výstavbou sa skrátila doba cestovania z Banskej Bystrice do Hornej Štubne z troch hodín na hodinu. Táto trať mala aj strategický význam, z pohľadu blížiacej sa vojny.
 • Trať sa stavala v území s drsnými poveternostnými podmienkami. Najvyšší stav snehu bol v roku 1937 a to 99 cm. Maximálna denná teplota počas výstavby +34 OC v auguste 1938 a najnižšia v januári 1940 a to -31 OC. Počas zimy sa nepracovalo na otvorenej trati, ale len v tuneloch, no aj tam klesala teplota pod bod mrazu.
 • Počas SNP slúžili tunely na ukrývanie pancierových vlakov. Aj keď Nemci pri ústupe sa snažili trať ničiť (aj sa mi to vo veľkej miere podarilo – hlavne viadukty), tunely našťastie zničiť nestihli.

        Pracovníci

 • Najvyšší stav robotníkov bol v máji 1938 a to 12 339 robotníkov. Na celej stavbe pracovalo iba 38 cudzincov, čo je dôkaz, že stavba bola urobená iba domácimi pracovníkmi. Slováci preukázali svoju šikovnosť.
 • Najlepšie plataní boli míneri, murári a tesári pracujúci na tunelových prácach. Ich hodinová mzda bola 4,70 Ks. Najnižšia mzda bola pre poslíčkov a nosičov pitnej vody, čo vykonávali chlapci do 16 rokov – 1,70 Ks.
 • Pracovníci boli ubytovaní v okolitých dedinách. Pre práce na odľahlých úsekoch bolo postavených 220 barákov.
 • Zdravie robotníkov bolo prioritou a preto mali do robotníckych kolónií zavedenú pitnú vodu. Pri práci v mokrých tuneloch dostávali nepremokavé obleky, ktoré sa sušili v siedmych sušiarňach oblekov.
 • Pre poskytovanie prvej pomoci aj v odľahlých pracoviskách boli zriedené sanitné miestnosti, vybavené obväzmi a liekmi. Zranených a ťažko chorých prepravovali 3 sanitky.
 • Počas výstavby došlo k 2 266 zraneniam, z toho 492 bolo ťažkých a 35 smrteľných. Tým, čo pri výstavbe trate zahynuli, bol v obci Harmanec postavený pamätník.
 • Pre deti zamestnancov boli zriadené 2 školy, kde sa vyučovalo po slovensky.
 • Pre robotníkov a ich rodinných príslušníkov bola k dispozícii putovná knižnica, kde bolo cez 1000 kníh a ktorej služby boli značne využívané.

  Stavba

 • Trať má celkovú dĺžku 40, 956 km. Prevýšenie  zo strany Banskej Bystrice je 349,16 2 m, zo strany Dolnej Štubne je to 125,62 m. Najvyšší bod sa nachádza v Čremošnianskom tuneli v nadmorskej výške  692,94 m.
 • Uľanský viadukt je veľmi zaujímavou stavbou. Nosnou konštrukciou hlavného otvoru je klenba o rozpätí 55 metrov. Dĺžka samotného oblúku je 70 metrov. Nad údolím je niveleta oblúku vo výške 42 metrov. Príjazdy k oblúku tvoria tri oblúky, každý o svetlosti 12 metrov. Na lešenie tohto viaduktu sa použilo cca. 1000 m3 dreva.
Krása Uľanského viaduktu na fotke z minulosti. Dnes ho už obklopujú vysoké stromy. (zdroj: https://www.vlaky.net)
 • Pri výstavbe najdlhšieho tunela boli na obidvoch stranách tunela zriadené kovoobrábacie a drevoobrábacie dielne a rámové píly. Na banskobystrickej strane bola zriadená aj drvička a triedička kameňa, laboratórium na skúšky cementu. Výdatný prameň, ktorý robil problémy pri výstavbe v Čremošnianskom tuneli dnes slúži vodárenským účelom. Tunel musel byť vzhľadom na svoju dĺžku odvetraný šachtou o  priemere 4,5 m.
 • Na stavbe boli uskutočnené zemné práce v objeme cez 2,5 mil. m3.
 • Priemerný denný pokrok pri razení tunelovej rúry bol od 0,13 do 4,13 m/deň. Maximálny výkon bol zaznamenaný 6,5 m/deň.
 • Na zabezpečenie plynulého zásobovania kameňom, bolo vybudovaných 10 kameňolomov, v ktorých sa vyťažilo cca. 360 000 m3 kameniva.
 • Na trati sa nachádzajú 4 oceľové viadukty. vďaka ktorým cestujete doslova v úrovni vrcholov vysokých ihličnatých stromov.
Oceľový viadukt Čierna voda

        Trať v súčasnosti

 • Trať a horské prostredie láka aj filmárov. Boli tu natáčané filmy Tisícročná včela, Deň, ktorý neumrie a  Peacemaker.
 • V roku 2007 po tejto trati išiel známy vlak Orient expres. Vlak prvý a zároveň aj jediný krát išiel cez Banskú Bystricu, kde mali cestujúci možnosť vystúpiť. Príchod vlaku vítalo množstvo zvedavých ľudí. Bola som medzi nimi, takú príležitosť som si nenechala ujsť. Vlak bol pristavený na prvej koľaji a bol veľmi dlhý. Keď vystúpili cestujúci, personál nám zobral mobily a odfotil jedáleň. Žiaľ, fotky neboli veľmi kvalitné. Bol to obrovský zážitok, vidieť tento vlak v skutočnosti. Vo večerných hodinách Orient expres pokračoval v ceste do Poľska.
 • Pri listovaní v albume som našla pohľadnicu z trate Banská Bystrica – Horná Štubňa. Je z roku 1993, kedy po tejto trati išiel historický vlak, ťahaný parným rušňom 475.196.  Ešte si pamätám tieto rušne v normálnej prevádzke na slovenských železniciach. Aj inštrukcie, čo mám robiť, keď zastane vlak ťahaný parnou lokomotívou v tuneli. Mám si namočiť vreckovku (klasickú, nie papierovú) do vody (aj do čaju, čo sme so sebou nosili na výlety), ľahnúť si na sedadlá alebo na zem a vlhkú vreckovku si dať na nos a ústa a tak dýchať. Inštrukcie môjho ocina.

 

 • Keď cestujete novovybudovaným severným obchvatom v Banskej Bystrici, asi ani netušíte, že v určitom úseku idete ponad železničný tunel. Tunel sa začína za Aurisom, zhruba kde je pripojovací pruh zo smeru Rudlová a končí sa nad odbočkou smer Martin. Myslím, že o tomto nevedia ani Banskobystričania. Využila som vymoženosť satelitnej mapy a vytvorila fotky: pohľad na križovanie tunela a severného obchvatu a miesta na R1, kde je začiatok a koniec tunela. Žiaľ, vchod do tunela, ani východ z tunela nie je vidieť kvôli násypom. Ale viem, že odteraz budem prechádzať po severnom obchvate už budem vedieť, že idem ponad Kačický tunel.

Môj tip na záver

Keď sa rozhodnete absolvovať trasu Banská Bystrica – Turčianske Teplice vlakom, v každom tuneli môžete zistiť, či je tunel priamy alebo zakrivený. Vnímajte pohyb vlaku.  Odstredivá sila vám dá pocítiť, ako je tunel zakrivený.

Z tohto hľadiska je asi najzaujímavejší tunel hneď za železničnou stanicou Uľanka. Jeho trasu z leteckého pohľadu som dokázala “odhaliť” vďaka satelitnej mape. Skutočné zakrivenie tunela môžete precítiť počas jazdy priamo vo vlaku.

V tuneli tesne za Uľankou sa mení smer jazdy.

Keď budete citlivo vnímať prechod cez Čremošniansky tunel, tak prvú polovicu ide vlak pomaly a ťažko, čo značí, že stúpa do kopca. Druhú polovicu zrýchli svoj pohyb, čo znamená, že už dosiahol najvyššiu niveletu trate a už klesá. Takéto pocity máte, nech idete z ktorejkoľvek strany. Viete prečo? Pretože približne v polovici tunela vlak dosiahne maximálne prevýšenie trate.