ja katka

10 zaujímavostí, ktoré ukrýva Banská Bystrica

Banská Bystrica – mesto, v ktorom som sa narodila. Prežila som tu 47 rokov a mám ju rada. Mám rada jej históriu, sídliská, jej kopce a lúky, námestie s ľuďmi a s oddychovou atmosférou počas leta. Mám krásne spomienky, ktoré ma k tomuto mestu viažu. A tak vám chcem priblížiť 10 zaujímavostí mesta tak, ako ich vnímam ja. Ako som život mesta zažila v minulosti a vlastne zažívam stále. Ale aj to, ako sa mesto vyvíjalo a prispôsobovalo sa dobe.

Za živa v Bystrici, po smrti v nebi.

Túto vetu ste už určite počuli. Ale viete o tom, že prvá  písomná zmienka, v ktorej sa toto príslovie spomína, je zaznamenaná v Lexikone Jána Mateja Korabínskeho z roku 1786?

1. Mariánsky stĺp

Mariánsky stĺp – dominanta Námestia SNP. Ľudia ho obdivujú a možno ani nevedia, že tento stĺp počas svojej existencie zmenil dvakrát miesto.  Od svojho postavenia až do roku 1964 stál v hornej časti námestia. V roku 1964 sa očakávala návšteva Nikitu Sergejeviča Chruščova a stĺp na námestí nevyhovoval vtedajšej ideológii. Tak bol premiestnený  do areálu hradu, kde nebol “na očiach”. Na Námestie SNP sa Mariánsky stĺp vrátil až v roku 1994 a je umiestnený skoro na pôvodnom mieste.

V takej podobe, ako ho poznáme dnes, bol postavený v roku 1719. Jeho výška je 13,2 m a stojí na stupňovitom schodisku v tvare šesťuholníka. Ukončený je sochou Panny Márie, ktorá je vysoká 2,45 m. Pôvodne okolo schodiska bola ohrada, ktorá bola v roku 1897 odstránená.

Námestie v Banskej Bystrici s Mariánskym stĺpom
Námestie v Banskej Bystrici s Mariánskym stĺpom v minulosti
Časť podstavy Mariánskeho stĺpa
Časť podstavy Mariánskeho stĺpa umiestneného v hradnom areáli
Banská Bystrica – Námestie SNP bez Mariánskeho stĺpa
Mariánsky stĺp ako dominanta Námestia SNP

2. Kanál na Sídlisku

Svoje detstvo som prežila na Sídlisku. Inak sme ho nevolali, bolo to proste Sídlisko. Až pri písaní tohto článku som zistila, že jeho pôvodný názov je sídlisko Prednádražie. Každý deň som do školy chodila po moste ponad kanál. Počas telocviku sme behávali okolo kanála. Proste kanál bol súčasťou Sídliska.

Voda, ktorá v kanáli prudko tiekla, bola vlastne voda z Hrona, odrazená pri Šalkovej smerom k Mestskej elektrárni, ktorá sa nachádzala na Jegorovovej ulici.  A potom sa cez kanál dostala späť do Hrona. Elektráreň prestala fungovať v roku 1969 a v priestore kanála boli umiestnené kanalizačné kameninové rúry. Skládka rúr bola pri našich bytovkách a radi sme sa v nich skrývali.

Dnes kanál pripomína zeleň medzi domami na Triede SNP. Priestor od Námestia Slobody až po Štatistický úrad tvorí zelený pás, na ktorom sú cestičky, lavičky či detské ihriská. A ľudia, ktorí tam oddychujú ani netušia, že vlastne oddychujú nad bývalým kanálom.

Premena Triedy SNP na Sídlisku. Pohľady zo súčasného Námestia Slobody.

Trieda SNP aj s kanálom
Trieda SNP kanál
Trieda SNP - kanál
Trieda SNP – kanál
Kanál medzi domami a vlieva sa do Hrona
Priestor kanála dnes – oddychová zóna

3. Huntíky nad Banskou Bystricou

Nákladnú lanovku, ktorej dĺžka bola 4,184 km a viedla z jedného konca mesta na druhý, mala na Slovensku asi len Banská Bystrica. Slúžila na dopravu vápenca z lomu v Kostiviarskej do cementárne. Lanovku otvorili v roku 1958. Prepravná kapacita lanovky bola 220t/hodinu. mala 164 vozňov – huntíkov, pričom jeden bol revízny pre 2 osoby.

O tom, prečo sa banskobystrická cementáreň postavila mimo lomu sa píše v knihe Ladislava Mňačka: Ako chutí moc. Kliknite a prečítajte si úryvok týkajúci sa výstavby cementárne. Aj keď v celej knihe nie sú uvedené konkrétne mená a mestá, opisy udalostí smerujú k Banskej Bystrici.

Dnes už je budova v lome opustená a chátra. Ešte pred pár rokmi sa v jej útrobách konali umelecké festivaly. V súčasnosti je lom v súkromných rukách, ale v novom územnom pláne sa počíta aj s jeho premenou na novú prímestkú rekreačnú zónu.

Počas prípravy článku som sa stretla s človekom, ktorý na vlastnej koži zažil jazdu na lanovke. Samozrejme nelegálne. Prečítajte si zážitky z tohto adrenalínového výletu.

 

Nákladná lanovka s huntíkmi
Huntíky nad železničnou traťou
Budova lanovky . lom Kostiviarska
Pohľad z budovy – lom Kostiviarska

Získať fotku, kde je zachytená nákladná lanovka bol veľký problém. Nakoniec som našla túto fotku na http://www.lanovky.sk/?page=foto&fgal=nldkostiviarska&lan=66 

Čo sa stalo s huntíkmi po zrušení lanovky? Našli nové využitie.

4. Pamätník SNP

Počas prijímacích pohovorov na stavebnú fakultu sa ma spýtali odkiaľ som. Povedala som že z Banskej Bystrice. A hneď som dostala ďalšiu otázku: Kto bol autorom návrhu Pamätníka SNP? Kto z nás by to vtedy nevedel? Bol to Prof. Ing. Arch. Dušan Kuzma. Pre ľudí na Slovensku je Pamätník SNP v Banskej Bystrici výnimočnou stavbou, ktorá je s mestom úzko spätá. Preto nemôže chýbať v mojich zaujímavostiach o meste Banská Bystrica.

Nebudem písať o expozícii,  ktorá sa v ňom nachádzala, ale o stavbe. Tvar pamätníka má pripomínať rozseknutý Jánošíkov klobúk – aspoň tak sa to u nás hovorilo, keď ho postavili. Neviem, či je to fakt, ale ja túto stavbu tak vnímam od malička. Ale ako stavbár ju obdivujem aj z pohľadu technického. Vytvoriť betónovú stavbu s umeleckou tvárou, ktorá roky púta pozornosť návštevníkov Banskej Bystrice, chcelo naozaj veľké architektonické a stavbárske majstrovstvo. Dobrý nápad, projekt, tony ocele, betónu a zručná práca stavbárov vytvorili spolu dielo, ktoré ani za 48 rokov nestratilo nič zo svojej pôvodnej krásy.

 

Kladenie debnenia a výstuže
Prepojenie dvoch častí budovy
Aj schody patria ku stavbe
Pamätník SNP dnes

Zdroj foto: http://www.muzeumsnp.sk/

 

Budovu Pamätníka SNP dopĺňa bronzové súsošie Obete varujú v nadrozmernej veľkosti. Jeho autorom bol Jozef Jankovič. Vytvoril ho v roku 1969 a bolo osadené v exteriéri pamätníka, v pietnej sieni. Toto súsošie má tiež zaujímavú históriu, ktorá veľmi pripomína históriu Mariánskeho stĺpa. V roku 1972 ho z areálu Pamätníka SNP odstránili a dva roky bolo “odložené” na smetisku pri Pršanoch! Potom ho premiestnili  do obce Kalište, kde pre súsošie vytvorili pietne miesto v prírode. Od roku 2004 je súsošie zas súčasťou areálu Pamätníka SNP. Pri jeho spätnej preprave do Banskej Bystrice sa opravili aj stopy vandalizmu. V roku 2001 vandali odrezali dve nohy na súsoší. Zaujíma vás ako súsošie 7 metrov vysoké a 30 metrov široké s hmotnosťou 14 ton dokázali previezť? V roku 1974 ho odborne rozrezali na 4 kusy a potom spätne spojili pomocou skrutiek.

Rok 1969
Roky 1974 – 2004
Súsošie je opäť na svojom mieste

5. Pamätné kamene – Stolpersteine

Možno aj vás pri prechádzke historickou časťou Banskej Bystrice zaujali  na zemi štvorcové mosadzné kamene s údajmi. Možno ste o ne aj zakopli.  Svojim nemeckým názvom Stolperstein sú na to predurčené – ako “kameň na zakopnutie”.

Sú to pamätné kamene, ktoré pripomínajú nezmyselnú smrť obetí nacistickej genocídy a holokaustu. Je to kameň  s rozmermi 10×10 cm a na jeho vrchnej časti sa nachádza mosadzná tabuľa. Na nej je vyznačené meno obete, dátum narodenia, dátum zatknutia, deportizácie či zavraždenia. Kameň je osadený pred domom, v ktorom obeť žila. Jeho osadenie je nenápadné, nie je náročné na priestor, no približuje mená a osudy ľudí náhodným  chodcom. Stolpersteine vytvoril a osádzať ich začal nemecký umelec Gunter Demnig v roku 1996. Dodnes bolo uložených okolo 55 000 kameňov v 20 krajinách Európy.  Od roku 2012 sa Stolpersteine osádzajú aj na Slovensku.

Banská Bystrica – kde nájdete Stoplersteine:

Dolná ulica č. 27

Námestie SNP č.21

Lazovná ulica č. 40 (Evanjelický a.v. farský úrad)

Horná ulica č.55 (Vila Dominika Skuteckého)

Horná ulica č.43

Horná ulica č.23

Stolpersteine, Horná 55
Stolpersteine, Horná 43
Stolpersteine, Horná 23

6. Autobusová stanica

Autobusová stanica je téma, ktorá rezonuje súčasnou Banskou Bystricou. Po rokoch fungovania nedokončenej autobusovej stanice, ktorá bola dokonca v roku 2012 vyhlásená Banskobystričanmi ako najväčší strašiak mesta, svitá mestu na lepšie časy. Dokončuje sa nová autobusová stanica, ktorej súčasťou bude obchodné centrum Terminál Banská Bystrica. Po dlhých rokoch bude mať Banská Bystrica najmodernejšiu autobusovú stanicu na Slovensku.

Ale vráťme sa do čias, keď autobusová stanica bola na Hronskom predmestí. Keď jej areál bol ako mnohé na Slovensku. Oceľová konštrukcia, zastrešenie vlnitým plechom v kombinácii s plastom, ktorý zabezpečil presvetlenie. Dostupová vzdialenosť k tejto stanici bola najlepšia pre obyvateľov mesta z časti Uhlisko, ľudia však nemali problém prísť na autobus pešo aj zo vzdialenejších častí mesta. Autobusová stanica vydržala potopu v roku 1974, ale v 80 -tych rokoch jej veľká nádielka snehu poškodila strechu.

V tých rokoch však už bola vo výstavbe nová autobusová stanica, ktorá začala fungovať od roku 1984. Nachádzala sa v blízkosti železničnej stanice, čím sa značne zjednodušil prechod z autobusu na vlak a opačne. Slúžila do roku 2015.

Autobusová stanica – Hronské predmestie
Autobusová stanica pri železničnej stanici
Vizualizácia novej autobusovej stanice
Výstavba novej autobusovej stanice

7. Mliekáreň na Sídlisku

Mliekáreň na Sídlisku je malý obchodík, ktorý sa nachádza na ul. 29. augusta už roky. Od detstva si tento obchod pamätám. Chodila som tam na nákupy, keď ma poslala mamina, chodila som tam na nákupy aj keď som už mala deti. A chodím tam na nákupy aj teraz.

Obchod počas rokov nestratil na svojom čare. Je tam príjemné prostredie, nepoznačené dobou. Milé predavačky, ktoré vás obslúžia vždy s úsmevom, prehodia s vami milé slová. Výzdoba obchodu je tradičná, pripomínajúca staré časy. Dokonca aj fotky zo Sídliska spred niekoľkých rokov tam nájdete.

A jedna špecialita obchodu. Na nákup musíte mať vždy hotovosť, pretože platobné terminály tam nemajú. A práve to robí obchod jedinečný a môjmu srdcu blízky.

Mliekáreň, ul. 29. augusta

8. Hroby slávnych a známych osobností

Priznám sa, vôbec som netušila, koľko slávnych osobností je pochovaných v Banskej Bystrici. Ja viem, každý náš blízky človek je pre nás výnimočný, ale len pre nás a úzky okruh príbuzných a priateľov. Ale v Banskej Bystrici máme pochovaných veľa slávnych a známych ľudí. V roku 2012 vznikla publikácia: Sprievodca po bankobystrických cintorínoch. Keď som ju preštudovala, ostala som prekvapená menami ľudí, ktoré cintoríny v Banskej Bystrici skrývajú.

Sprievodca po banskobystrických cintorínoch na prečítanie.

Nepíšem to preto, aby sa vaša návšteva banskobystrických cintorínov zmenila na orientačný beh s cieľom navštíviť hroby slávnych ľudí. Ale je príjemné zistiť, koľko ľudí malo rado mesto Banská Bystrica. Aj napriek tomu, že tu nežili, sú tu pochovaní, pretože to tak chceli.

9. Zastrešenie zimného štadióna

Áno je to tak! Banskobystrickí hokejisti prvýkrát získali titul Majstra Slovenska. Počas celej sezóny im ľudia držali palce, chodili ich podporovať na zrekonštruovaný zimný štadión. Štadión, ktorý má už svoje roky, ale stále je domácou arénou pre bystrických “baranov” z HC ´05 iClinic Banská Bystrica.

V roku 1956 vznikla umelá ľadová plocha, ktorú zastrešili až o 10 rokov neskôr. Drevená konštrukcia z lepených oblúkových plnostenných väzníkov na rozpätie 50 m bola v tom čase odvážnou konštrukciou. Osová vzdialenosť väzníkov je 4,5 m. Ich prierez je 1050/250 mm a sú zlepené z 30-tich lamiel. Na nich sú pripevnené väzničky prierezu 200/90 mm a sú uložené vo vzdialenosti 1 m. Na tejto konštrukcii je položené debnenie a krytina. Počas rekonštrukcie boli niektoré polia spevnené oceľovou konštrukciou.

Zastrešenie – pred rekonštrukciou
Zrekonštruované zastrešenie

10. Banská Bystrica a Darinka  Rolincová

Spoznávate ulice Banskej Bystrice vo videoklipe Darinky Rolincovej? Národná ulica, Námestie SNP, Dolná ulica, Radvaň a Hušták. Ak budete dávať pozor, tak pri pohľadoch na námestie SNP Mariánsky stĺp neuvidíte. A dnes by sa už veru Darinka na kolotočoch nevozila, dnes by na tom mieste shopingovala v Európe.

Môj tip na záver

Dlho som rozmýšľala, aký tip na záver v tomto článku dám. Návštevu nejakej pamiatky? Alebo miesta, ktoré mám rada? No rozhodla som sa inak. Ponúknem vám jeden tip na športovanie v Banskej Bystrici a jednu nezmyselnosť pre pešo chodiacich.

Banská Bystrica má korčuliarsky okruh

Tento rok sa v parku pod Pamätníkom SNP otvorila dráha pre korčuliarov. Dráha v tvare oválu má dĺžku takmer pol kimometra a je 3 m široká. Keď som dráhu fotila bolo ráno a už sa na nej korčuľovali. Myslím, že o jej využitie sa Bankobystričania postarajú.

Korčuliarsky okruh vhodne dopĺňa areál parku pod pamätníkom.
O športové využitie dráhy sa netreba obávať.

Partizánska cesta pri SAD

Pešiu prechádzku po Partizánskej ceste som v určitom bode zastavila. Presne tam, kde sa pri moste ponad obchvat chodník napája na most. Ten most bol sčasti zrekonštruovaný pri výstavbe obchvatu. Ale prechod cez zvodidlá, ktoré musíte prekročiť a tak pokračovať v prechádzke, zostal.  A keď idete smerom od SAD, tak vidíte “dopravné značenie” chodníka. Šípky na chodníku vás navedú, ako máte pokračovať. Zabočiť doprava a potom isť rovno. Samozrejme, medzitým musíte prekročiť zvodidlá. Ale aby ste to zvládli aj keď vás bolia kolená, alebo máte sukňu, dobrá duša tam podložila drevenú paletu. Len ma napadlo, ako by tento prechod zvládli slepí ľudia bez doprovodu?

Dopravné značenie na chodníku
Prechod cez zvodidlá pre peších