ja katka

Som náročný spotrebiteľ, pretože si vážim svoje zdravie

Kde sa vzal, tu sa vzal,  náročný spotrebiteľ v obchode stál. A začal si tvrdohlavo vyberať produkty podľa vlastných požiadaviek. Začal byť kritický voči ochodníkovi. Začal zvyšovať nároky na ekologickú stránku produktov. Proste, zrazu sa objavil náročný spotrebiteľ, ktorý vykúkal zo spotrebiteľského davu. Ako sa taký spotrebiteľ mohol objaviť? Jednoducho. Vytvoril ho životný štýl, obchod a marketing.

Životný štýl

Premietnime si jeden týždeň v živote pracujúceho človeka. Päť dní zo siedmych pracuje, zarába peniaze. Príde piatok, ktorý donesie pracujúcim krásny pocit voľného víkendu. Ľudí zachváti radosť z dvoch dní voľna, kedy si môžu vychutnávať pokoj, kedy si môžu oddýchnuť a nabrať síl do ďalšieho pracovného týždňa. Dva dni, kedy môžu zarobené peniažky míňať a zabávať sa. Teda môžeme konštatovať, že náš dnešný životný štýl charakterizuje kolobeh: Pracovať – zarábať – míňať – užívať si – zabávať sa. A toto sa opakuje stále dookola. Každý týždeň, mesiac, rok. Niet z toho úniku.

Zarábanie peňazí a ich míňanie na čokoľvek sa stalo prioritou prevažnej väčšiny ľudí. Žijeme v dobe, kde sa hlavným zmyslom života stala spotreba materiálnych statkov. Spotreba sa stala životným štýlom, uznávanou hodnotou, ktorá nás posúva vyššie v spoločenskom rebríčku. Úspech v živote meriame hodnotami ako je mať, vlastniť, užívať, produkovať. Na tie klasické hodnoty ako je láska, porozumenie, priateľstvo, rodina akosi zabúdame.

A práve tieto hodnoty nás  spútavajú a vťahujú do večného kolobehu konzumného spôsobu života. Života, kde zhromažďovanie a spotreba je chápaná ako tá najlepšia odmena za prácu. Jednoducho, náš životný štýl je poznačený konzumom.

Konzumná spoločnosť je, keď si kupujete za peniaze ktoré nemáte, veci ktoré vôbec nepotrebujete, aby ste ohromili ľudí, ktorí na Vás aj tak kašlú. (zdroj: http://citaty.org/tag/konzum/).

Obchod

Obchod poznáme veľmi dobre. Klasický, ale aj jeho rôzne moderné varianty. Chodíme na nákupy a veľakrát si ani neuvedomujeme, že sme v obeťami marketingových stratégií obchodníkov a výrobcov.

Pokiaľ nie je človek ničím ovplyvnený, rozhoduje sa racionálne. Najskôr rozpozná potrebu, potom získava informácie, urobí analýzu a rozhodne sa. Úplne klasická šablóna zásobovania podniku. Človeka však ovplyvňujú pri rozhodovaní rôzne vonkajšie faktory: finančné možnosti, spoločenské postavenie, emócie, sny a túžby. A práve tieto faktory pri rozhodovaní potláčajú  logiku a rozum. Rozhodovanie ľudí sa stáva iracionálne. Iracionálne sa rozhodujúci človek sa pre obchodníkov stal ideálnym zákazníkom.

Dnes je žiaľ obchod priestor, kde zákazník prestáva byť sám sebou. Kde sa stáva zraniteľný a ovplyvniteľný. Kde pod vonkajšími vplyvmi, ktoré si ani neuvedomuje, nakupuje aj veci, ktoré častokrát ani  nepotrebuje.

Spotrebiteľ si pri nakupovaní myslí, že si plní svoje potreby a sny. Ale veľakrát plní sny o obrovskom zisku výrobcom a obchodníkom.  

Marketing

Marketing slúži hlavne výrobcom. Má za úlohu zviditeľniť výrobok či značku na trhu. Ten je  podobnými výrobkami preplnený. O značkách ani nehovoriac. Je ich na trhu nespočetné množstvo. Marketing sa snaží presvedčiť potenciálneho zákazníka, že ich výrobok je vyrobený práve pre neho. Že si ho majú kúpiť, pričom kúpu samozrejme nikdy neoľutujú. Kreativita marketingových pracovníkov nepozná hraníc. Žijeme proste v zajatí značiek.

V neprehľadnom bludisku značiek si každý nájde tú svoju. Keď si značka získa srdce zákazníka má vyhraté výrobca aj predajca. Existujú značky lokálneho charakteru, ale aj značky nadnárodné, celosvetovo známe. Tie najsilnejšie a najväčšie značky ovplyvňujú ekonomiku v rôznych krajinách.

Na internete som našla mapu sveta, kde krajiny sú rozdelené podľa značiek, ktoré sú v tej ktorej krajine najvplyvnejšie. Spokojne ju nazvem mapa značiek v tvare štátov.  (zdroj: https://howmuch.net).

Najvlyvnejšie značky v krajinách celého sveta

Slovensko sa na mapu nedostalo, zato v Rakúsku vedie Red Bull.  V Nemecku je to BMW, vo Francúzsku Orange, vo Veľkej Británii  Vodafone. V Amerike vedie Google, ktorá predbehla aj Apple a Amazon.

Spotrebiteľ

Na úvod trochu teórie. Je zákazník zároveň aj spotrebiteľom?  Podľa zákona o ochrane spotrebiteľa, spotrebiteľom sú fyzické osoby, ktoré nie sú podnikatelia a ani nekupujú tovar pre účely svojej práce či povolania. Jednoducho  povedané, zákazník si tovar kupuje, spotrebiteľ ho aj používa. Takže nie všetci zákazníci sú spotrebitelia.

Výrobcovia, pestovatelia a obchod sú v neustálej interakcii so spotrebiteľom. Pretože práve spotrebiteľ

Náročný spotrebiteľ

je najdôležitejšou osobou v tomto reťazci. Klasický spotrebiteľ je človek, ktorý je ovplyvniteľný rôznymi formami marketingu. Ktorý sa správa tak, ako od neho očakáva obchod a výroba. Ktorý nakupuje bez zaváhania, pod vplyvom reklamných odporúčaní. Proste pre ktorého je “shopingovanie” pomerne veľkou životnou prioritou.

No popri hlavnom prúde klasických spotrebiteľov vzniká zatiaľ malý prúd náročných spotrebiteľov.  Títo spotrebitelia sa delia podľa toho, na aké tovary či služby svoju náročnosť zameriavajú. Ja, ako náročný spotrebiteľ – začiatočník, sa zameriavam na zdravé potraviny, ekológiu predaja a prepravy tovaru, ako aj na minimalizáciu či správnu likvidáciu odpadu.

Moja náročnosť spočíva v hľadaní tovaru prírodného, zdravšieho, potravín bez pridaných konzervantov, čistiacich prostriedkov bez chémie a pod. Vyhľadávam tovar, ktorý je šetrný k životnému prostrediu. A to sa týka nielen výrobkov, ale aj procesu výroby, dopravy a likvidácie odpadu.

Aby táto moja premena na náročného spotrebiteľa nevyzerala tak jednoducho a hlavne spontánne, tak musím žiaľ povedať, že náročný spotrebiteľ sa zo mňa stal až vtedy, keď som si uvedomila cenu zdravia.

Začiatky mojej premeny

Štartérom mojej premeny bolo zdravie. Človek zdravie berie ako samozrejmosť, pokiaľ je všetko v poriadku. Keď je problém, choroba, diagnóza, zrazu sa každý vystraší a získava informácie z rôznych zdrojov. Presne toto sa stalo aj mne.  Zo strachu o svoje zdravie, o zdravie svojich blízkych a priateľov, som začala študovať.

Študovala a zbierala som rôzne informácie a skúsenosti z môjho okolia. S hrôzou som zisťovala skutočnosti o potravinách, obaloch či chémii okolo nás. Začala sa zamýšľať nad dôsledkami súčasného spôsobu života, kde stres je jeho každodennou súčasťou . Začala som komunikovať s ľuďmi, ktorí mali na veci, čo ma trápili, ten istý uhol pohľadu. Mala som šťastie. Objavila som okolo seba dosť ľudí, ktorým môžem pokojne prideliť štatút náročného spotrebiteľa. Ľudí, s ktorými sa môžem rozprávať a vymieňať si skúsenosti.  Touto cestou im všetkým veľmi ďakujem za to, že ma posunuli tam, kde som. A posúvajú ma stále dopredu. Aj vďaka nim som sa stala náročným spotrebiteľom.

Ako sa podľa mňa správa náročný spotrebiteľ

Náročný spotrebiteľ tak, ako ho vnímam ja, vznikol ako protipól ku konzumnému spôsobu života. Ako alternatíva života ľudí vo svete, ktorý ovládajú peniaze a ktorý je doslova zamorený chémiou. Ako spotrebiteľ, zachovávajúci si zdravý rozum a telesné zdravie.

Pokúsim sa zhrnúť to, čím sa podľa mňa náročný spotrebiteľ líši od ostatných. Samozrejme z môjho uhla pohľadu. Podotýkam, že som náročný spotrebiteľ – začiatočník. Som vo vývoji, stále sa učím,  a nie vždy odolám nástrahám súčasného života. Takže čím sa odlišujem od klasického spotrebiteľa?

Som sama sebou

Správanie máloktorého náročného spotrebiteľa sa dá zaškatuľkovať. Naše správanie je individuálne.  A na takéto správanie aj marketingové techniky ťažko hľadajú tú správnu kombináciu svojho mixu.

Stávam sa odolná voči reklamám, v obchode kupujem len to, čo treba. Snažím sa spoznávať rôzne finty obchodníkov a zároveň im aj odolávať. No rokmi vybudovaná závislosť na konzume sa ťažko likviduje. Ale áno, aj ja čítam doma letáky, aj ja chcem akciové veci, ktoré ma oslovia. Veď aj ja mám svoje sny a túžby a plním si ich. Ale nie sú megalomanistické a sú trochu utriedené a zredukované.

Viete aká je silná moja závislosť na nakupovaní? Vyhliadli sme si v letáku DVD s filmom, ktorý sa nám v poslednej dobe páčil a chceli sme si ho kúpiť. A keďže sme potrebovali aj chren išla som do jedného veľkého marketu s úmyslom, kúpiť iba tieto dve veci. Neverila by som, že to bude pomerne ťažké. Že ma budú lákať prechádzky pomedzi regále, ktoré sme bežne robili pri nakupovaní. Že sa budem musieť neustále kontrolovať, aby som sa nedala zlákať akciovými vecami. Odolala som, ale tiež som pochopila, že závislosti na nakupovaní nebude také ľahké sa zbaviť.

Som otvorená novým informáciám

V súčasnosti má každý z nás možnosť slobodného rozhodovania a výberu. Zároveň máme dostatočné možnosti na získanie dostatočných informácií. No zodpovednosť za správne či nesprávne rozhodnutia je len na nás. Viem, že rozhodovanie a výber sa stávajú alfou a omegou súčasnosti. Bez informácií, bez rozmýšľania a hľadania vlastného názoru a pravdy sa dá ťažko rozhodovať.

Veľa študujem, rozprávam sa s ľuďmi a hľadám odpovede na otázky, ktoré má trápia. Nie, neverím všetkému, čo si prečítam na nete. Veľa vecí si preverujem z rôznych hľadísk a hlavne v praxi. Aj ja som zistila, že nie všetko čo je zaručene pravdivé a odporúčané na nete, aj reálne funguje. Aj ja všetkým mojim myšlienkam, vypovedaným či napísaným, dávam pečať svojej osobnosti, svojho myslenia. Môžete, ale aj nemusíte súhlasiť s mojimi názormi. Dôležité pre mňa je, že svoje myšlienky konfrontujem s inými a tak sa posúvam dopredu. Každá nová informácia, nový poznatok mi otvára oblasti, ktoré vo svojom živote sa snažím využívať. A posúvať ďalej, aj formou svojich článkov.

Mám primerané nároky

Za svoje peniaze by mal každý náročný spotrebiteľ požadovať kvalitu. Samozrejme, primeranú kvalitu. Primeranosť nárokov si každý stanovuje sám. Podľa vlastných priorít. Moje nároky sú z rôzneho súdka.

Požadujem kvalitné a zdravé potraviny bez rôznych prídavných látok. Preto nakupujem hlavne v obchodoch so zdravými potravinami, na trhu alebo od pestovateľov či domácich chovateľov. Je to síce drahšie, ale v lepšej kvalite. A ja mám dobrý pocit, že robím niečo pre svoje zdravie.

Chcela by som, aby aj u nás sa používali na balenie tovaru iné tašky, nie igelitky. Táto prax je zabehnuté už v niektorých krajinách EU. Páči sa mi napr. Malta. Tam som nevidela ani jedného človeka, ako z obchodu vychádza s igelitkou. Keď vidím tie haldy igelitiek v našich obchodoch, neubránim sa myšlienke, že všetky vyrobené igelitky na svete sa expedujú na Slovensko. Pokiaľ sa dá, odmietam igelitky v predajniach.  A rada mám kartónové obaly, tie vieme zužitkovať doma na kúrenie.

Dôveruj, ale preveruj – moje heslo

Pri nakupovaní čítam. Zloženie výrobku, dobu trvanlivosti a krajinu pôvodu. Orientujem sa hlavne na slovenské výrobky a značky, ktoré poznám. Keď tak chodím po obchode s okuliarmi ma nose a čítam informácie na obaloch, tak ma občas napadne smiešna predstava. Keby ľudia v obchodoch viac čítali a zisťovali zloženie jednotlivých výrobkov, tak by sa obchod zmenil na knižnicu.  Ľudia by pri regáloch postávali a čítali by. Nie knihy, ale zloženie výrobkov. Pri niektorých výrobkoch by možno bola aj fronta. Čo poviete na takúto predstavu?

Pri výbere potravín podľa zloženia sa riadim zásadou: čím kratší zoznam zložiek potravín je uvedený, tým je potravina pre mňa prijateľnejšia. Či už na výrobu iného produktu, alebo na priame konzumovanie.

Vďaka čítaniu som našla veľmi chutné čaje. Zložené sú výlučne z byliniek a chutia vynikajúco.

Zdravé čaje slovenskej výroby

Snažím sa byť kreatívna

Rastúce požiadavky sú súčasťou môjho života. Keďže veľa študujem, veľa chcem. Samozrejme, neustále hľadám obchody, ktoré uspokoja moje rastúce požiadavky. Je veľa produktov, ktoré ale v obchodoch nenájdem. A tak neostáva nič iné, len hľadať ľudí, ktoré také výrobky vyrábajú, alebo si ich vyrobiť doma. O mojej výrobe čistiacich prostriedkov som už písala.

Mám v rukách silnú zbraň

Zbraň o ktorej hovorím, máme v rukách všetci. Môžeme ňou obchodníka alebo poskytovateľa služieb, s ktorými nie sme spokojní, zraniť. Pýtate sa ako? Jednoducho. Viac do obchodu, kde som sa sklamala alebo kde mi poskytli nekvalitné služby, nevkročím!

Takto sa teda zo mňa stáva náročný spotrebiteľ. A dôvod? Vážim si svoje zdravie omnoho viac, ako pohodlie a luxus.

Môj tip na záver

Žijeme v zajatí marketingu a značiek. A tak som si pripravila pre vás malý test. Snažila som sa zakomponovať so neho veci známe, ktoré sú prístupné každému. Ja viem, každý z nás vníma okolo seba iné veci. Tak skúste pre svojich priateľov vyrobiť podobný test.

Nie je to tak dávno, čo som si niečo podobné vyskúšala na sebe. Jasné, že zvíťazili značky. Odkedy sa ale viac túlam prírodou a vnímam jej krásu, rozpoznám omnoho viac rastliniek, stromov či kvetov. Teraz u mňa už vyhráva príroda.

Kliknutím si otvorte postupne obrázky. Na ktorom ste spoznali viac prvkov? Ak na obrázkoch z prírody, je to dobré. Ešte ste nezabudli čo je to príroda a ste s ňou v spojení. Ak na obrázkoch značiek, tak súčasný životný štýl je vašou prioritou. Je na vás, čo s týmto zistením urobíte.

Príroda                Značky

A tu sú správne odpovede:

Príroda                Značky